Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ!!! ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ!!!!

Τρεις πλήρεις υποτροφίες για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Για τη φοίτηση στην Α’ τάξη του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου της
Από παλαιότερη δράση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών της προσφέρει τρεις υποτροφίες (σε ποσοστό 100%) για τη φοίτηση στην Α' τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου της και συγκεκριμένα για την θετική και τεχνολογική κατεύθυνση και του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Διατροφής αντίστοιχα για τη σχολική χρονιά 2014-2015.
Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν έπειτα από εξετάσεις στο μάθημα της θετικής κατεύθυνσης και τα ελληνικά ενώ η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από ενδιαφερόμενους μαθητές από όλη την Ελλάδα, καθώς οι υποτροφίες καλύπτουν τη διαμονή και τη σίτιση στο οικοτροφείο της Σχολής.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να φοιτούν στη Γ' Γυμνασίου την τρέχουσα σχολική χρονιά (2014) και ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο α' και στο β' τρίμηνο της Γ' Γυμνασίου  να μην είναι κάτω από 17. Επίσης θα πρέπει είτε να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επιπέδου Β2 στην αγγλική γλώσσα είτε να περάσουν επιτυχώς κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικών που θα διεξαχθούν στην Αμερικανική Γεωργικής Σχολή.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 27 Απριλίου 2014 στις εγκαταστάσεις της σχολής ενώ οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν ως τις 14 Απριλίου 2014.
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ένας ιστορικός εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη και έχει βραβευθεί δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών, για την προσφορά της στην εκπαίδευση της χώρας. Σήμερα, 110 χρόνια μετά την ίδρυσή της και τη συνεχή προσφορά της στην Ελλάδα, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή παραμένει προσηλωμένη στη μοναδική δυναμική συνύπαρξη θεωρίας και πράξης, σήμα κατατεθέν της εκπαίδευσής της, παρέχοντας σπουδές υψηλού επιπέδου και όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχία των αποφοίτων μας σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (www.afs.edu.gr/ypotrofies) ή στο Τμήμα Εγγραφών της Σχολής, Μαρίνου Αντύπα 54 Πυλαία Θεσσαλονίκη στον κ. Γεώργιο Σταμπολίδη, τηλέφωνο 2310 492.758,  gstamb@afs.edu.gr
tovima.gr

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Τα 8 επίπεδα εκπαίδευσης - πτυχίων στην Ελλάδα

Χωρίς θέση ακόμα τα κολέγια στην πρόταση του υπ. Παιδείας
Σε οκτώ επίπεδα κατατάσσει η χώρα μας τα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που ξεκίνησε να σχεδιάζεται προ πενταετίας και πλέον εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων καταρτίστηκε με στόχο την εθνική ή ευρωπαϊκή ταξινόμηση επιπέδου κατάρτισης, ώστε α διευκολύνεται η κατάρτιση των εργαζομένων.
Σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου Παιδείας, τα οκτώ επίπεδα προσόντων είναι τα εξής:
Επίπεδο 1
Απολυτήριο Δημοτικού.
Επίπεδο 2
Απολυτήριο Γυμνασίου.
Επίπεδο 3
• Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΣΕΚ.
• Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 ΙΕΚ.
Επίπεδο 4
• Πτυχίο ΕΠΑΣ
• Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΕΠΑΛ.
• Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ.
• Απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου.
Επίπεδο 5
• Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΕΠΑΛ.
• Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΙΕΚ.
• Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής
Επίπεδο 6 (Bachelor Degree)
• Πτυχίο Πανεπιστημίου
• Πτυχίο ΤΕΙ.
• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (πενταετείς σπουδές, στρατιωτικές σχολές)
Επίπεδο 7 (Master's Degree)
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Επίπεδο 8 (Doctorate)
• Διδακτορικό Δίπλωμα
Δεν διευκρινίζεται ωστόσο στην πρόταση σε ποιο επίπεδο εντάσσονται τα ιδιωτικά κολέγια, θέμα για το οποίο είχαν υπάρξει διαφωνίες στο παρελθόν, καθώς οι εκπρόσωποί τους επέμεναν να ενταχθούν στο επίπεδο 6 των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Κινητή μονάδα αντιμετώπισης της σχολικής βίας Θα στελεχωθεί με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς

Μηχανισµό άµεσης παρέµβασης για την αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισµού θα δημιουργήσει το υπουργείο Παιδείας δαπανώντας 1.750.000 ευρώ.
Κινητή μονάδα αντιμετώπισης της σχολικής βίαςΤο υπουργείο Παιδείας οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση καθώς διαπίστωσε ότι το φαινόμενο του εκφοβισµού και της βίας µεταξύ µμαθητών και ευρύτερα µεταξύ των νέων αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβληµα µε διαρκώς διευρυνόµενη έκταση και ένταση τόσο εντός των σχολείων όσο και εκτός του σχολείου. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να οργανωθεί ένα πλέγµα δράσεων και εργαλείων για την πρόληψη και αντιµετώπισή του και να διαµορφωθεί ένας µόνιµος µηχανισµός άµεσης παρέµβασης για την αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του
εκφοβισµού.
Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνουν τη δημιουργία κινητής ομάδας παρέμβασης, τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης και τέλος τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης συμβουλευτικής για εφήβους και εκπαιδευτικούς.
Πιο αναλυτικά, η κινητή ομάδα παρέμβασης θα στελεχωθεί με εξειδικευμένους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες (κατ’ ανώτατον 10 άτομα). Η μονάδα θα οργανωθεί έτσι ώστε να µπορεί να παρεμβαίνει πανελλαδικά, µε την αποστολή κλιμακίων της σε όλη την Ελλάδα και η οποία παράλληλα µε την ετοιµότητα παρέµβασης που θα διαθέτει, θα διοργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς και γονείς (ενδεχομένως σε συνέργεια µε προγράµµατα συμβουλευτικής γονέων/οικογένειας που διοργανώνονται από φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισµού).
Μετά το πέρας της χρηματοδότησης της Κινητής Μονάδα Παρέµβασης, ο φορέας υλοποίησης θα αναλάβει ενεργό δράση για τη διασφάλιση ιδιωτικής χρηματοδότησης ώστε να ενισχυθεί η εθνική χρηματοδότηση για την περαιτέρω συνέχιση της λειτουργίας της Μονάδας.Η δεύτερη δράση αφορά τη λειτουργία ανοιχτής γραµµής υποστήριξης για εκπαιδευτικούς. Για τη λειτουργία της γραµµής θα υπάρχει διαθέσιµο κλιµάκιο εξειδικευμένων επιστημόνων, το οποίο ταυτόχρονα εκτός από την αντιμετώπιση των περιστατικών, για τα οποία θα καλούνται να παρέχουν υποστήριξη µέσω της γραµµής, θα εκπαιδεύουν και µόνιµο προσωπικό του Υπουργείου και εκπαιδευτικούς για να µπορούν µμελλοντικά οι τελευταίοι να στελεχώσουν και να διατηρήσουν λειτουργική και αποτελεσματική τη γραµµή υποστήριξης.
Τέλος, θα διοργανωθούν µέσω ειδικής πύλης εισόδου άµεσα συνδεόμενης µε την ιστοσελίδα του Υπουργείου σεμινάρια διαδικτυακής συμβουλευτικής µε αξιοποίηση και χρήση των διαθέσιµων διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας τύπου Skype. Η δράση θα διοργανωθεί κατά τα διεθνή πρότυπα (ιδίως ακολουθώντας το πρότυπο πρόσφατα υιοθετηθείσας σχετικής βρετανικής πρακτικής).
Καλόγηρος Βασίλειος
news.gr

Αριστοτέλειο: Αρνείται διαγραφή "αιώνιων" φοιτητών μέχρι το Σεπτέμβριο

Αριστοτέλειο: Αρνείται διαγραφή Μετά τα δημοσιεύματα για την επικείμενη διαγραφή 180.000 φοιτητών από τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ τον Ιούνιο η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο γνωστοποιεί ότι μέχρι το Σεπτέμβριο κατά τον οποίο ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό έτος δε μπορεί να γίνει καμιά διαγραφή φοιτητών.

Θυμίζουμε ότι στο Αριστοτέλειο πέρα των κανονικών εξαμήνων φοιτούν 39.903 φοιτητές με το συνολικό ποσοστό των φοιτητών εκτός κανονικών εξαμήνων να ανέρχεται στο 55.83% (7ο).


Ακολουθεί το ψήφισμα της Συγκλήτου:

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2882/6-3-14 συζήτησε το ζήτημα της διαγραφής των "λιμναζόντων φοιτητών" και αποφάσισε ομόφωνα να δηλώσει τα εξής:

1. Στον "υπό κατάρτιση Οργανισμό του ΑΠΘ" ήδη υπάρχει πρόβλεψη, με βάση το νόμο 4009/11 (άρθρο 80), που διακρίνει τους φοιτητές που αποδεδειγμένα δεν ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, από εκείνους που ενδιαφέρονται μεν και συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά για διάφορους λόγους καθυστερούν να  ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και για τους οποίους υπάρχει ευνοϊκή αντιμετώπιση.

2. Η Σύγκλητος του ΑΠΘ επισημαίνει ακόμη ότι το ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με το νόμο, ολοκληρώνεται με την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, οπότε μέχρι τότε δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διαγραφή φοιτητών.

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr


Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Οδηγούνται σε «τούνελ» ανεργίας οι μαθητές που θα επιλέξουν σχολές που «βγάζουν» εκπαιδευτικούς

Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία οροφή όσον αφορά τις ανάγκες του δημοσίου στην είσοδο των εκπαιδευτικών γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί αδιόριστοι ακόμη, είπε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, και πρόσθεσε:
Α. Πρέπει να πούμε στους νέους και τις νέες μας ότι μπορεί να το έχεις αυτό ως όνειρο, αλλά δες και την πραγματικότητα η οποία δείχνει ότι την επόμενη πενταετία αν σε ωθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, είναι πολύ πιθανό να σε εισάγουμε σε ένα τούνελ ανεργίας.
Β.Αυτό λοιπόν που λέγεται επαγγελματικός προσανατολισμός που πρέπει να είναι η μέριμνα και η υποχρέωση μίας πολιτείας, πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Ένα το κρατούμενο.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Αντίγραφα των γραπτών στους συμμετέχοντες στις Κρατικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας


Οι συμμετέχοντες  στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας   έχουν δικαίωμα προσβάσεως στα γραπτά δοκίμιά της (δια των εκπροσώπων της εφόσον είναι ανήλικοι),σύμφωνα με Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί αντίγραφα των γραπτών  για τα οποία επιβαρυνθούν    το  κόστος αναπαραγωγής τους, όχι όμως και παραβόλου αντιστοίχου με των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr